Halloween

Halloween vervalt vanwege corona

In  nauw overleg met de gemeente Berg en Dal is besloten om de spokentocht die was gepland met Halloween niet door te laten gaan.

De huidige ontwikkelingen rond het coronavirus  staan dat niet toe. Berg en Dals Bloei neemt op geen enkele wijze risico met de gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers en andere dorpsgenoten.

Volgend jaar doen we extra ons best om de kinderen een onvergetelijke avond te bezorgen! Tot dan!