Jeugdburgemeester 2023

Tess van Zuylen

 

Tess van Zuylen is benoemd tot jeugdburgemeester van Berg en Dal 2022.

Zij zal gedurende 2023 Berg en Dals Bloei gevraagd en ongevraagd adviseren. Met name waar het onderwerpen en activiteiten betreft die ook in het belang van onze jeugd zijn. Tevens zal zij onze jonge dorpsgenoten vertegenwoordigen op belangrijke dagen zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. 

Tess is de opvolgster van Puck Selbach.

Puck namens Berg en Dals Bloei en de jeugd van ons dorp van harte bedankt voor je inzet!