Geschiedenis

Bloei door de jaren heen

Beste dorpsgenoten,

Welkom op onze website. We willen u hieronder uitleggen waar Berg en Dals Bloei voor staat. Daarnaast geven we een beknopt overzicht van de geschiedenis van Berg en Dal’s oudste stichting.

De Buurtvereniging Berg en Dal werd in 1917 opgericht met de volgende doelstellingen

  • het bevorderen van de belangen der burgers in de buurtschap Berg en Dal
  • het bevorderen van de eensgezindheid en het onderhouden van een vriendschappelijk verkeer

De buurtvereniging Berg en Dal kende verschillende onderafdelingen die rekening en verantwoording moesten afleggen bij het bestuur. Men kende een Oranjecomité, een Sint Nicolaas comité en een Kolencommissie. In 1963 werd de vereniging een stichting en de naam werd gewijzigd in Berg en Dals Bloei. Een naam die tot op de dag van vandaag een begrip is onder de bevolking. In de meer dan 100 jaar van haar bestaan heeft de stichting duidelijk bewezen een verbindende functie te hebben in de samenleving in de kern Berg en Dal. In 2017 is het 100 jarig jubileum op grootse wijze gevierd op het terrein rondom Hotel Erica.

Een aantal bekende initiatieven zijn voortgekomen uit de Stichting Berg en Dals Bloei. Zoals de ‘Hanging Baskets’, een initiatief uit 2000 om het dorp aan elkaar te verbinden met een lint van geraniums. Het project heeft vaste voeten in aarde gekregen en is een begrip geworden in het dorp. Dit heeft geresulteerd in de ‘Stichting tot verfraaiing van Berg en Dal’ die inmiddels ook zorgt dat er tijdens grote evenementen zoals de Nijmeegse wandelvierdaagse vlaggen worden opgehangen in de daarvoor bestemde houders van de lantarenpalen langs de Oude Kleefsebaan. 

Onder de vlag van Berg en Dals Bloei is tevens “de Dorpsraad” opgestart. De dorpsraad is toentertijd vanuit de gemeente Groesbeek aangesteld als contactpersoon tussen de gemeente Groesbeek, nu gemeente Berg en Dal, en de inwoners van de kern Berg en Dal. In januari 2008 is de dorpsraad een zelfstandige stichting geworden.

Gebaseerd op de 100 jaar oude doelstellingen zoekt Bloei meer dan ooit de verbinding tussen de vele verenigingen die het dorp rijk is. Dit heeft onder andere geleid tot het Samenwerkingsverband tussen de Tennisvereniging, Dorpsraad, De Berggeiten (carnavalsvereniging), het dorpshuis Kerstendal, Berg en Dals Bloei en Samen of in wisselende samenstelling organiseren deze organisaties jaarlijks pubquizen, het ontsteken van de Kerstboom op het Hamersveld, de nieuwjaarsreceptie en de dorpsagenda. In 2018 is het oorspronkelijke logo van de stichting vervangen. In het nieuwe logo zijn de kleuren verwerkt uit het logo van de gemeente Berg en Dal.

De agenda met activiteiten is ieder jaar weer anders. Maar met een aantal vaste activiteiten zoals Dodenherdenking, Koningsdag, de Sinterklaasintocht en de Kerstbingo. Daarnaast zijn er een aantal steeds terugkerende activiteiten zoals Halloween en de Wandel2daagse. Ook de bewegende Kerststal aan de Oude Kleefsbaan is een jaarlijks niet meer weg te denken initiatief van Berg en Dals Bloei. Door de jaren heen heeft ieder bestuur met haar vrijwilligers een hele keur aan activiteiten georganiseerd: van Spokentochten tot openluchtbioscoop. Van muziektheater tot Heel Berg en Dal bakt. Van LAN party’s tot kindervakantiedagen. Van Halloween feest tot een Windorkest.

Wij, als bestuur van berg en Dals Bloei,zijn er trots op deel uit te maken van deze rijke historie door in deze tijd vrijwilliger te zijn voor Berg en Dals Bloei. Tevens zijn we er trots op dat er zoveel actieve burgers in het dorp wonen en dat we met al die dorpsgenoten en verenigingen een sterke gemeenschap vormen.

Met vriendelijke groet,

Wim Altena, voorzitter